Čist račun – duga ljubav za sve!

150x150

U skladu s uputama Državnog izbornog povjerenstva i smjernicama Venecijanske komisije, kampanja „Građani glasaju protiv“ objavila je finalni izvještaj o izvoru sredstava i visini troškova referendumske promidžbe te pozvala i kampanju «U ime obitelji» da objavi podatke o vlastitim prihodima i rashodima kako bi se izbjeglo dodatno srozavanje dostignutih standarda u transparentnosti financiranja političkih kampanja.

Ukupna prikupljena sredstva iznose 603.964,01 kunu, od čega na vlastita sredstva otpada 144.530,01 kuna što su osigurale organizacije civilnoga društva CESI, Centar za mirovne studije, GONG, Domino, Zagreb Pride te Rode. Donacije u novcu koje su se kretale od 20 kuna do 20.000 kuna ukupno iznose 132.427,50 kuna, a donacije u naravi 327.006,50 kuna. Ukupni troškovi, od kojih se najveći odnose na izdatke vezane uz veliki koncert održan 28. 11. 2013. na Trgu bana Jelačića u Zagrebu iznose 603.163,49 kuna.

Kampanja „Građani glasaju protiv“ okupila je 88 organizacija civilnog društva, brojne glazbenike i angažirane pojedince koji su svojim zalaganjem omogućili organizaciju kampanje i zbog toga im, na kraju ove priče, od srca zahvaljujemo!

PDF: Građani glasaju protiv – DIP obrazac za objavu podataka o izvoru sredstava i visini troškova

1. Autonomni kulturni centar attack
2. B.a.B.e.
3. Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID)
4. Biciklopopravljaona
5. Blank_filmski inkubator
6. Centar SHIN Pula
7. Centar za građanske inicijative Poreč
8. Centar za građansku hrabrost
9. Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek
10. Centar za mirovne studije
11. Centar za ženske studije
12. Center for Inquiry Croatia
13. CESI
14. CroL – Udruga za medijski aktivizam
15. Crometeo
16. Čarobnjakov šešir
17. Direktna demokracija u školi
18. Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću
19. Domino
20. Dramska skupina Korak
21. Faun Kutina
22. Filmaktiv
23. Forum za slobodu odgoja
24. Foto klub Varaždin
25. GONG
26. Glas Razuma – Pokret za sekularnu Hrvatsku
27. Gradska radionica Pula
28. Građanski odbor za ljudska prava
29. HOMO Pula
30. Inicijativa mladih za ljudska prava Hrvatska
31. Inicijativa “Nisam vjernik”
32. Inicijativa studenata Filozofskog fakulteta Osijek
33. Inicijativa studentica i studenata Sveučilišta u Zadru
34. JEF Hrvatska
35. Klub “Močvara”
36. Klub studenata sociologije “Diskrepancija”
37. Klub studenata Fakulteta političkih znanosti
38. Kolektiv za medijsku edukaciju KOME
39. Kuća ljudskih prava
40. Kutinska organizacija mladih KOMA
41. K-Zona
42. LGBTIQ inicijativa Filozofskog fakulteta ‘AUT’
43. LIBERos
44. Ludruga 100% ljudi
45. Mala performerska scena
46. Margelov institut
47. Marte
48. Mlade antifašistkinje Zagreba
49. Monteparadiso Pula
50. Mreža mladih Hrvatske
51. Multimedijalni institut – MaMa
52. Pravo na grad
53. Protagora
54. RODA – Roditelji u akciji
55. Savez udruga Klubtura / Clubture
56. Seasplash Festival
57. Sigurna kuća Istra
58. Sindikat biciklista
59. Socijalna politika i uključivanje
60. Srđ je naš
61. Srpski demokratski forum
62. Suncokret
63. Status M
64. Tofa Pula
65. Transaid Hrvatska
66. Udruga Cenzura Plus
67. Udruga građana ARMAZONEX Pula
68. Udruga Inspire
69. Udruga Pravda – Bjelovar
70. Udruga roditelja “Korak po korak”
71. Udruga “STOP SPECIZMU”
72. Udruga Slobodni Filozofski
73. Udruga Što, kako i za koga/WHW
74. Udruga X Petrinja
75. Udruga za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja
76. Udruga za nezavisnu medijsku kulturu
77. Udruga za promicanje kultura Kulturtreger
78. Udruga za promicanje progresivnih društvenih odnosa – UPPAD
79. Udruga VISOKI JABLANI
80. Udruga za samozastupanje
81. Udruga žena grada Pule
82. Udruženje za razvoj kulture “URK”
83. Zagreb Pride
84. Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Istra
85. Zelena akcija
86. Zelena Istra
87. Ženska udruga “IZVOR”
88. Ženska soba – Centar za seksualna prava

Podržite nas doniranjem.

Naš twitter kanal

top