Podršku kampanji “Građani glasaju protiv” možete izraziti i donacijom financijskih sredstava putem žiro računa otvorenog isključivo u svrhu ove kampanje, kao podračuna Centra za mirovne studije. Radi osiguranja potpune transparentnosti financiranja, u financijskom izvještaju o provedbi kampanje bit će objavljeni svi podaci o donacijama. Anonimne donacije uplatiti će se za podršku nezbrinutoj djeci Hrvatske.

Podaci o računu za uplatu:

  • PRIMATELJ: Centar za mirovne studije, Selska cesta 112a, 10 000 Zagreb
  • IBAN: HR8623300031551501806
  • MODEL I POZIV NA BROJ: 00 1-12-2013
  • ŠIFRA NAMJENE: CHAR
  • SVRHA PLAĆANJA: donacija za akciju – Građani glasaju protiv

Twitter feed