Pozivamo sve zainteresirane koji dijele naše vrijednosti na aktivistički volonterski angažman  u ovoj kampanji.

Javite nam se na sljedeći email:

volonteri@glasajprotiv.com

Zahvalni smo za dobru volju i svaki volonterski doprinos.
Svi volonterski sati će biti zabilježeni te ćete  dobiti potvrde o volontiranju sukladno odredbama Zakona o volonterstvu.

Volontiranjem općenito, a osobito volontiranjem za zaštitu ljudskih prava  postižu se ciljevi aktivnog uključivanja građanski i građana u društvena zbivanja te se daje doprinos razvoju humanijega i ravnopravnijega demokratskog društva.
Dugoročni nam je cilj stvoriti bazu ljudsko-pravaških volontera te ćete uz volontiranje u ovoj kampanji biti pozvani i na širi angažman u zaštiti i promicanju ljudskih prava.

Twitter feed